Menu
Your Cart

PHILIPS

廠牌: PHILIPS 型號: BY329-1200
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆HOME C3-2..
$90
廠牌: PHILIPS 型號: BY359-1300
____________________________ HOME C3-2 1FB1-2_BOX3..
$50
廠牌: PHILIPS 型號: Model
_______________________________________ 5D9 11-1..
$80
廠牌: PHILIPS 型號: TO126/SOT32
早期進口晶體 腳位:ECB BD231(PNP)  Vceo:80V Ic:1.5A Ptot:12.5W _________________________________ 5C6 2-2 (1)..
$55
廠牌: PHILIPS 型號: TO126/SOT32
早期進口晶體 腳位:ECB BD238(PNP)  Vceo:80V Ic:2A Ptot:25W _________________________________ 5C6 2-2 (1)..
$55
廠牌: PHILIPS 型號: TO126/SOT32
早期進口晶體 腳位:ECB 達靈頓晶體 BD679(NPN)  Vceo:80V Ic:4A Ptot:40W _________________________________ 5C6 2-2 (1)..
$55
廠牌: PHILIPS 型號: TO220
____________________________ 1FB1-2_BOX3..
$200
廠牌: PHILIPS 型號: Model
NPN Vce=1500V Id=10A PD=45W 腳位:BCE ____________________________ 5D9 12-1 home C3-2..
$350
廠牌: PHILIPS 型號: Model
______________________________ 1C1R 1-2..
$80
廠牌: PHILIPS 型號: TO220
________________________ HOME C3-2 1C1R 1-2 1FB1-2_BOX1..
$120
顯示 1 - 12 / 78 (共 7 頁)
我們網站使用Cookie改善使用者的使用體驗,詳情請參閱我們的 隱私權政策