Menu
Your Cart

ROE臥式電解無極性電容

廠牌: VISHAY 型號: EGT
 DxL=25x40mm _________________________________________ HOME A2-5..
$350
廠牌: VISHAY 型號: EGU
D=18mm L=40mm ________________________________ 1AF3-3 HOME A2-5..
$380
廠牌: VISHAY 型號: EGT
DxL=15x30mm ____________________________________ HOME A2-5..
$100
廠牌: VISHAY 型號: EGW
DxL=20x40mm _______________________________________ HOME A2-5..
$350
廠牌: VISHAY 型號: EGT
DxL=18x40mm _______________________________________ HOME A2-5/1FB 2-4..
$300
廠牌: VISHAY 型號: EBT
D=10mm L=25mm __________________________ 1AF3-3 HOME A2-5..
$85
顯示 1 - 6 / 6 (共 1 頁)
我們網站使用Cookie改善使用者的使用體驗,詳情請參閱我們的 隱私權政策