Menu
Your Cart

CDE鎖螺絲型電容器

廠牌: CDE 型號: DCMCE1666
直徑(mm) : 51 高度(mm) : 105.5 腳距(mm) : 22.3 重量(g) : 283 耐溫(C) : 85 誤差(%) : -10~20..
$1,400
廠牌: CDE 型號: 4CMC222M400BJ8
直徑(mm) : 50.8 高度(mm) : 95.3 腳距(mm) : 20.3 耐溫(C) : 85 有固定腳(3pin)..
$700
廠牌: CDE 型號: 4CMC222M450ED8
直徑(mm) : 44.5 高度(mm) : 120.7 腳距(mm) : 17.8 耐溫(C) : 85 有固定腳(3pin)..
$800
廠牌: CDE 型號: DCMCE1689
直徑(mm) : 51 高度(mm) : 142.8 腳距(mm) : 22.3 重量(g) : 361 耐溫(C) : 85 誤差(%) : -20~20..
$1,800
廠牌: CDE 型號: 4CMC222M450BC8
半徑(mm) : 50.8 高度(mm) : 108 腳距(mm) : 20.3 耐溫(C) : 85 有固定腳(3pin)..
$800
廠牌: CDE 型號: ST1179
半徑(mm) : 51.1 高度(mm) : 80 腳距(mm) : 22 重量(g) : 140 耐溫(C) : 55..
$700
廠牌: CDE 型號: ST1182
直徑(mm) : 51.1 高度(mm) : 80 腳距(mm) : 22 重量(g) : 144 耐溫(C) : 55..
$800
廠牌: CDE 型號: DCMX242M400BF2B
直徑:50mm 高度:145mm 腳距:25mm..
$2,350
廠牌: CDE 型號: 4CMC272M400ED8
直徑(mm) : 44.5 高度(mm) : 120.7 腳距(mm) : 17.8 耐溫(C) : 85 有固定腳(3pin)..
$1,000
廠牌: CDE 型號: DCMC272T400CF5F
直徑(mm) : 63.5 高度(mm) : 142.9 腳距(mm) : 28.6 重量(g) : 607 耐溫(C) : 85..
$1,000
廠牌: CDE 型號: 3186FD272M400MPC1
直徑(mm) : 63.5  | 高度(mm) : 92.1  | 腳距(mm) : 28.6  | 重量(g) : 400          ..
$950
廠牌: CDE 型號: 500C272M400BF5M
直徑(mm) : 50.8 高度(mm) : 142.9 腳距(mm) : 22.2 重量(g) : 369 耐溫(C) : 95..
$1,800
顯示 133 - 144 / 185 (共 16 頁)
我們網站使用Cookie改善使用者的使用體驗,詳情請參閱我們的 隱私權政策